nascanna.com & scriobh.ie

Tá dhá shuíomh le chéile anseo, scriobh.ie agus nascanna.com. Is é atá i scriobh.ie ná cur síos ar na háiseanna ríomhaireachta a bhaineann le Gaeilge, mar shampla foclóirí agus mar sin de. Is é atá i nascanna.com ná eolaire ar na háiseanna ríomhaireachta ginearálta atá ar fáil i nGaeilge, ach nach mbaineann leis an dteanga féin.

Cad é seo go díreach?

Méarchlár don Ghaeilge!

Lean muid ar Twitter!

Is féidir nascanna ponc com a leanúint ar Twitter! Aimsigh muid ag @nascanna.

Buíochas

test

Stádas na Suíomh

nascanna.com agus scriobh.ie

Níltear ag déanamh cothabháil ar bith ar na suíomhanna seo le tamall de mhíonna, faraor. Mar sin tá an-chuid den eolas orthu easnamhach nó as-dáta. Ní féidir brath orthu. Is dona linn an scéal seo, ach níl sé d’acmhainn againn cúram a dhéanamh díobh i láthair na huaire.

Fuair na tograí seo roinnt áirithe cúnaimh ó Fhoras na Gaeilge thar na blianta, agus táimid buíoch as sin, ach ní fuarthas cúnamh ar bith ó dheireadh 2014. Diúltaíodh d’iarratais i 2016. Ó 2015 i leith, tá ualach reachtála na suíomh tite ar dhuine amháin, ag obair go deonach agus go déanach istoíche, gan tacaíocht ar bith. Ní fhéadfadh sé seo leanúint ar aghaidh go deo, faraor.

Is trua go mór linn é seo, go háirithe ós rud é go bhfuil neart forbairtí ann san earnáil seo ar chóir a chur faoi bhráid an phobail. Ina measc seo tá code.org as Gaeilge (a bhuíochas le Kevin Scannell), uTorrent (Seanán Ó Coistín), aipeanna nua (daoine éagsúla), caighdeán nua don Ghaeilge, agus neart neart eile.

Is é ár dtuairim é go bhfuil gá le duine oilte ag obair ar a laghad go páirtaimseartha leis na suíomhanna seo a choinneáil beo agus bailí, mar thacaíocht dos na daoine atá ag obair go deonach. Tá gá freisin le tacaíocht theicniúil. Tá neart oibre is gceist leis. Seo a leanas achoimre ar na dualgais:

Céim 1

Na Dualgais - nascanna.com

Na Feidhmchláir

 • Taighde ar na feidhmchláir atá ann sa Ghaeilge
 • Taighde ar na cinn nach bhfuil ann agus ar cheart
 • Cumarsáid le foilsitheoirí na bhfeidhmchlár
 • Na feidhmchláir a thástáil (ar na hardáin éagsúla, más féidir)
 • Eolas ar na feidhmchláir a chur le chéile agus léirmheasanna a scríobh orthu
 • Súil a choinneáil ar fheidhmchláir, agus iad á n-athnuachan. Cinn nach bhfuil ann a bhaint anuas

Logánú

 • Cumarsáid leis an logánaithe; aitheantas a thabhairt dóibh
 • Aistritheoirí a earcú
 • Logánú (aistriú) a dhéanamh ar fheidhmcháir áirithe

An Suíomh Féin

 • Obair theicniúil ar na suíomhanna (HTML agus a leithéid)
 • Obair ghrafach ar na suíomhanna (íomhánna a ullmhú), leagan amach
 • Clárú na suíomh a choinneáil beo

Poiblíocht

 • Poiblíocht a dhéanamh ar na feidhmchláir ar na meáin shóisialta
 • Freagraí a thabhairt ar cheisteanna ón bpobal

Na Dualgais - scriobh.ie

Na hUirlisí

 • Taighde ar na huirlisí nua atá ann sa Ghaeilge
 • Taighde ar na cinn nach bhfuil ann agus ar cheart
 • Cumarsáid le foilsitheoirí na n-uirlisí
 • Na huirlisí a thástáil
 • Eolas ar na huirlisí a chur le chéile agus léirmheasanna a scríobh orthu

An Suíomh Féin

 • Obair theicniúil ar na suíomhanna (HTML agus a leithéid). Feabhas a chur orthu.
 • Obair ghrafach ar na suíomhanna (íomhánna a ullmhú), leagan amach
 • Clárú na suíomh a choinneáil beo

Poiblíocht

 • Poiblíocht a dhéanamh ar na huirlisí ar na meáin shóisialta
 • Freagraí a thabhairt ar cheisteanna ón bpobal

An Todhchaí

Ba mhaith linn:

 • Suíomh ar leith a bheith ann do dhaoine óga (an t-eolas ábhartha ar fad a tharraingt le chéile in áit amháin)
 • Leagan Béarla de nascanna.com chur ar fáil mar threoir do dhaoine gan Ghaeilge na feidhmchláir a shuiteáil, mar shampla do chairde ag daoine le Gaeilge
 • An t-eolas a choinneáil cothrom le dáta; ábhar as dáta a bhaint agus ábhar nua a chur in airde
 • Poiblíocht speisialta a thabhairt d’ábhar úr

Céim 2

Dá mbeadh níos acmhainní mó ar fáil, ba mhaith linn:

 • Cúrsaí a eagrú i dtiontú ríomhairí go Gaeilge
 • Páirt a ghlacadh i bhfóraim phoiblí, le seastáin ag seónna, mar shampla
 • Léachtaí a thabhairt faoin ábhar
 • Comórtais a eagrú i ngnéithe éagsúla: logánú, altanna, ...
 • Duaiseanna a chur ar fáil d’obair dheonach agus gairmiúil san earnáil
 • Oifig phoiblí a oscailt i lár chathair Bhaile Átha Cliath; seirbhís theicniúil a chur ar fáil dóibh siúd ar mian leo an ríomhaire a thiontú go Gaeilge
 • Eagraíocht a chur ar bun do gach duine le spéis san ábhar
 • Caighdeáin theicniúla a fhorbairt mar aon le treoirleabhair
 • Logánú a dhéanamh; logánaithe a aimsiú
 • Daoine a mhealladh le haltanna a chur ar an Vicipéid
 • Plé leis na comhlachtaí móra bogearraí; cabhrú leo nuair atá sé cuí
 • Poiblíocht cheart a dhéanamh
 • Tomhas a dhéanamh ar úsáid na n-acmhainní
 • agus neart, neart eile

Is é ár dtuairim é go bhfuil gá len ar a laghad €20k sa bhliain chun seirbhís chuig leibhéal Céim 1 a chur ar fáil, ach níl an t-airgead sin ar fáil. Tá €2k geallta go dtí seo ag comhlacht teicniúil príobháideach, agus rachfar sa tóir ar a thuilleadh. Má shroichimid €12k, ar an mbealach go €20k, beimid in ann seirbhís sé mhí a chur ar fáil.

CÓB 11/09/2016

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal

Seo atá á rá agaibh le déanaí
Fealeastram dearg
19.09.2019 16:43