An Méarchlár

Is é is brí leis an méarchlár ná an chuid den ríomhaire a úsáidtear chun litreacha, uimhreacha agus a leithéidí a roghnú.

Má cheannaítear ríomhairí i dtíortha éagsúla san Eoraip, bíonn cruthanna éagsúla ar na méarchláir, toisc na teangacha a bheith éagsúil. Sa Ghearmáin, mar shampla, bíonn na litreacha ü, ä, agus mar sin de le sonrú ar an méarchlár féin. San Iodáil, bíonn à, ù agus ì. Sa Danmhairg bíonn ø, agus mar sin de i dtíortha ársa eile na hEorpa.

Tá cuntas ar na méarchláir éagsúla le fáil (as Béarla) ar an suíomh Vicipéide seo a leanas (Is ón nasc céanna a aimsíodh an léaráid thíos):

Sa Ghaeilge

Fadó, go dtí na 19seascaidí, bhaintí leas as méarchlár Gaeilge, leis an gCló Gaelach. D’fhéadfaí an consan buailte a aimsiú ansin mar aon leis na gutaí fada ar bhealach measartha éasca. Ach, ag pointe áirithe, mheas na húdaráis go mbeadh sé níos éasca méarchlár an Bhéarla a úsáid, rud a chuir deireadh le síntí fada ar feadh tamaill, gan trácht ar na féidearthachtaí tráchtála a bhaineann le cúram a dhéanamh de do riachtanais féin.

Le caoinchead Ardmhúsaem na hÉireann (Taifead 32117, An chéad chlóscríobhán ag Conradh na Gaeilge, agus an chéad cheann Gaelach ar rinneadh riamh, meastar, ~1905)

Faoi Láthair

An socrú anois ná go mbaintear leas as an méarchlár Sasanach in Éirinn, ach go bhfuil áis ann leis na síntí fada a chur isteach:

An Méarchlár Sasanach

Agus an Todhchaí?

Tá rogha agat anois! Tá méarchlár forbartha ag Dúrud Teoranta a thagann i dtír ar riachtanais pobal na Gaeilge, sé sin teacht éasca ar na litreacha go léir a bhíonn gá againne leo.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal