Uathcheartú

Is féidir leis an ríomhaire an téacs atá á scríobh agat a scrúdú, agus “botúin” áirithe a aithint agus a cheartú. Glaotar “uathcheartú” air sin, agus tríd is tríd oibríonn sé go maith, sé sin nuair atá an teanga thagartha cheart roghnaithe. Ar ndóigh ní oibríonn sé chomh maith sin nuair atá ceartú de réir rialacha theanga eile á chur i bhfeidhm ar théacs, ach sin scéal eile.

Is ceann de na huirlisí profála í an t-uathcheartú. Ní hionann uathcheartú agus litreoir leictreonach, cé go bhfuil cosúlachtaí eatarthu. Is é a dhéanann uathcheartú ná sraitheanna áirithe litreacha a aithint a fhaid agus atá an scríbhneoir ag scríobh, agus ag braith ar na socruithe ag an úsáideoir, iad a athrú go rud éigin eile más cuí. Mar shampla, tá lucht Microsoft Word tar éis an sraith litreacha “rabih” a rognú, agus “raibh” mar rogha uathcheartaithe a thairiscint. De réir dealraimh, bíonn fonn nádúrtha ar dhaoine “rabih” a scríobh nuair a bhíonn “raibh” i gceist acu, mar sin athraítear an téacs láithreach nuair a scríobhtar “rabih” go dtí an rud ceart. Tá liosta fada focal ann, agus is féidir iad a scrúdú.

Microsoft Word 2007

MS Word 2007 ar cheann de na próiseálaithe focal is coitinne atá ann. Tá Uathcheartóir éifeachtach ann, ach níl sé chomh héasca sin teacht air muna bhfuil taithí mhaith ann ar an leagan áirithe sin de Word.

Chun teacht air: Is gá cliceáil ar an lógó beag thús ar barr ar clé, agus Roghanna Word a roghnú, ag bun, faoi mar a léirítear sa phictiúr.

Ansin, roghnaigh Profáil. Ina dhiaidh sin, roghnaigh an bosca Roghanna “Uathcheartaigh”... Féach an pictiúr thíos.

lucht MS Word tar éis an sraith litreacha “rabih” a roghnú, agus “raibh” mar rogha uathcheartaithe a thairiscint. De réir dealraimh, bíonn fonn nádúrtha ar dhaoine “rabih” a scríobh nuair a bhíonn “raibh” i gceist acu, mar sin athraítear an téacs láithreach nuair a scríobhtar “rabih” go dtí an rud ceart. Tá liosta fada focal ann, agus is féidir iad a scrúdú go mion, agus iad a athrú más gá.

Is féidir téarmaí eile a chur leis an liosta seo. Mar shampla, níor mhiste “cesit” a chur air, agus “ceist” mar cheartúchán. Agus “ata” (atá) chomh maith.

Microsoft Word 2003

  • Téigh chuig an roghchlár Uirlisí.
  • Roghnaigh Roghanna Uathcheartúcháin... ag bun an roghchláir. Osclófar fuinneog bheag nua i lár an scáileáin.
  • Roghnaigh an cluaisín Uathcheartaigh. Ag bun na fuinneoige tá áit ann do na ceartúcháin. Scrollaigh síos go dtí go bhfeictear an focal atá le hathrú.
  • Brúigh pé cnaipe is cuí leis an athrú a chur i bhfeidhm.

LibreOffice agus OpenOffice.org Writer

  • Téigh chuig an roghchlár Uirlisí.
  • Roghnaigh Roghanna UathCheartaithe... ag bun an roghchláir. Osclófar fuinneog bheag nua i lár an scáileáin.
  • Roghnaigh Gaeilge sa chéad roghchlár ar barr. (Ba chóir go mbeadh Gaeilge réamhshocraithe ar aon nós). Tá cúig chluaisíní ann san fhuinneog seo. Is féidir focail a ionadú sa chluaisín Ionadaigh. Sa dara chluaisín, Eisceachtaí, is féidir eisceachtaí a roghnú.
  • Nuair atá gach rud déanta, brúigh OK agus cuirfear na hathruithe i bhfeidhm.

Uathcheartú mar Áis Scríbhneoireachta

Is féidir an áis seo a úsáid ar bhealach éifeachtach, agus ar bhealach a chabhródh le téacs a scríobh go sciobtha. D’fhéadfá sraith fada litreacha a roghnú, do ainm féin mar shampla, agus cód ar leith (sé sin sraith litreacha nach n-úsáidfeá riamh san ord céanna) a chruthú dó mar aicearra, agus é a chur leis an liosta. Mar shampla, más Seán-Pádraig Óg Mac Dhonnagáin-Ó Conchúir is ainm duit, d’fhéadfá sraith a chruthú ar nós: @spomdoc, agus an “ceartú” a chur sa bhosca cuí (ar féidir leat a ghreamú ón doiciméid atá ar oscailt, dála an scéil). Mar sin, gach uair ar mian leat d’ainm a scríobh, ní gá duit ach @spomdoc a scríobh, agus taispeántar láithreach é ina iomláine. Is féidir an cleas céanna a úsáid do Baile Átha Cliath (m.sh. @bac), Beir bua agus beannacht (m.sh. @bbb) nó aon sraith fada litreacha a úsáidtear go minic, fiú go sealadach agus alt á scríobh mar gheall ar ábhar ar leith. Samhlaigh ainm fada casta eagraíochta.

Cé go bhfuil neart buntáistí ag baint leis seo, tá roinnt míbhuntáistí ann freisin: caithfidh tú a bheith in ann cuimhneamh ar an aicearra atá roghnaithe (mar sin, níor mhiste an nós céanna a leanúint i gcónaí). Freisin, baineann an t-aicearra leis an ríomhaire féin amháin, mar sin cailltear é nuair a athraítear an ríomhaire.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal