Fleiscín Crua

Sa Ghaeilge, mar aon le teangacha eile, moltar focal, nó sraith litreacha, a bhriseadh ag pointe nádúrtha nuair a thagann líne téacs go dtí imeall dheis an leathanaigh. De ghnáth, áfach, ní bhíonn a fhios ag an té a bhíonn ag scríobh cén áit ar cheart don bhriseadh a bheith, mar ní bhíonn an formáidiú i bhfeidhm fós. Má chuirtear fleiscín (sé sin “-”) isteach sa téacs, agus má bhíonn gá an téacs a bhriseadh thart ar an bpointe sin, is ag an bpointe ina bhfuil an fleiscín a chuirfear an briseadh.

Bíonn sé sin go breá sa chuid is mó de na cásanna. Ach cad a tharlaíonn nuair a bhíonn le fleiscín agus nuair nár cheart briseadh a bheith ann? Mar shampla: Tá an t-asal ina shuí. Muna dtugtar treoracha ar leith don ríomhaire conas déileáil leis an bhfleiscín san abairtín seo, beidh an baol ann go scarfar an “t-” ón “asal” ar dhá líne éagsúla. Feictear é seo uaireanta, agus níl sé galánta.

Is féidir é seo a sheachaint trí fleiscín crua a úsáid in ionad “gnáthfhleiscín”. Is é atá sa bhfleiscín crua ná carachtar a bhreathnaíonn gach slí ar nós ghnáthfhleiscín ach a iompraíonn é féin mar ghnáthlitir. Sé sin, scríobhtar fleiscín ar an scáileán agus sa téacs clóbhuailte, ach ní cheadaítear briseadh líne san áit ina bhfuil sé. Féach an difir idir an dá shampla anseo.

Is mar seo a dhéantar fleiscín crua a chruthú:

I Microsoft Word agus in LibreOffice/OpenOffice.org Writer:

Brúigh CNTL agus IOMLAOID (.i. SHIFT) le chéile, agus ansin brúigh an fleiscín (“-”).

Ná déantar dearmad an cnaipe IOMLAOID a bhrú! Tá sé furasta dearmad a dhéanamh air.

Tabhair faoi deara go dtaispeánann OpenOffice.org Writer an fleiscín crua mar fhleiscín le cúlra liath (ar an scáileán), rud a thugann le fios nach gnáthfhleiscín atá i gceist (agus faoi mar a sonraítear san eiseamláir thuas). Le Word, ní shonraítear é seo go soiléir.

Ba cheart fleiscín crua a úsáid i gcásanna mar seo a leanas: (an) t-asal; (a) n-áiteanna; (an) t-uachtarán, agus mar sin de.

TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ  
LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal