Fleiscín Crua

Sa Ghaeilge, mar aon le teangacha eile, moltar focal, nó sraith litreacha, a bhriseadh ag pointe nádúrtha nuair a thagann líne téacs go dtí imeall dheis an leathanaigh. De ghnáth, áfach, ní bhíonn a fhios ag an a bhíonn ag scríobh cén áit ar cheart don bhriseadh a bheith, mar ní bhíonn an formáidiú i bhfeidhm fós. Má chuirtear fleiscín (sé sin “-”) isteach sa téacs, agus má bhíonn gá an téacs a bhriseadh thart ar an bpointe sin, is ag an bpointe ina bhfuil an fleiscín a chuirfear an briseadh.

Bíonn sé sin go breá don chuid is mó de na cásanna. Ach cad a tharlaíonn nuair a bhíonn gá le fleiscín agus nuair nár cheart briseadh a bheith ann? Mar shampla: Tá an t-asal ina shuí. Muna dtugtar treoracha ar leith don ríomhaire conas déileáil leis an bhfleiscín san abairtín seo, beidh an baol ann go scarfar an “t-” ón “asal” ar dhá líne éagsúla. Feictear é seo uaireanta, agus níl sé galánta.

Is féidir é seo a sheachaint trí fleiscín crua a úsáid in ionad “gnáthfhleiscín”. Is é atá sa bhfleiscín crua ná carachtar a bhreathnaíonn gach slí ar nós ghnáthfhleiscín ach a iompraíonn é féin mar ghnáthlitir. Sé sin, scríobhtar fleiscín ar an scáileán agus sa téacs clóbhuailte, ach ní cheadaítear briseadh líne san áit ina bhfuil sé.

Is mar seo a dhéantar fleiscín crua a chruthú:

I Microsoft Word agus in LibreOffice/OpenOffice.org Writer:

Brúigh CNTL agus SHIFT le chéile, agus ansin brúigh an fleiscín (“-”).

Tabhair faoi deara go dtaispeánann OpenOffice Writer an fleiscín crua mar fhleiscín le cúlra liath (ar an scáileán), rud a thugann le fios nach gnáthfhleiscín atá i gceist. Le Word, ní shonraítear é seo go soiléir.

Ba cheart fleiscín crua a úsáid i gcásanna mar seo a leanas: (an) t-asal; (a) n-áiteanna; (an) t-uachtarán, agus mar sin de.

TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ  
LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal