logainm.ie

Cá bhfuil Doire Linn? Cad é an leagan Ghaeilge ar Camolin, nó Ireland’s Eye? Nach álainn an logainm é Lios an Phúca. Cá bhfuil sé? Cad a ghlaoitear air i mBéarla? ... Cill AirneCill Áirne, cé acu atá ceart? Cad iad na hainmneacha Gaeilge atá ar aibhneacha Chontae Bhaile Átha Cliath? Cad atá cruinn: Contae Átha CliathContae Bhaile Átha Cliath? Dún LaoireDún Laoghaire? Cad é ainm dúchasach na háite ina bhfuil cónaí ortsa?

Saothar eile atá ar bun le tamall anuas i bhFiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, ná an togra logainm.ie. Is é atá sa suíomh seo ná sainfhoclóir, mar aon le foinse mór eolais ghinearálta, a nascann na leaganacha éagsúla de logainmneacha na hÉireann, idir Ghaeilge agus Bhéarla. Is féidir ainmneacha bailte, bailte fearann, aibhneacha agus mórchuid eile a aimsiú ansin, iad ar fad eagraithe ar bhonn riaracháin (sé sin, de réir contae, agus mar sin de). Ní gá ach an t-ainm atá á lorg a chur isteach sa bhosca cuí, i nGaeilge nó i mBéarla, agus tugtar an leagan sa teanga eile, mar aon le heolas faoin áit. Freisin, tá comhad fuaime ag baint le mórchuid sonra Gaeltachta, ar féidir a sheinm, chun fuaimniú cruinn na háite a chloiseadh.

Tá an t-eolas atá ar an suíomh seo bunaithe ar an obair atá déanta ag An gCoimisiún Logainmneacha ó 1946 ar aghaidh, agus ar an taighde leanúnach atá ar bun ag An mBrainse Logainmneacha, sa Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta.

Tá an suíomh an-éasca le húsáid, agus is féidir teacht air freisin trí bhíthin chluaisín ar an suíomh focal.ie, nó go díreach ag:

www.logainm.ie

Sráidainmneacha Bhaile Átha Cliath

Séamas Ó Brógáin tar éis suíomh eile a fhorbairt ina bhfuil liosta de na leaganacha cearta Gaeilge de shráideanna Bhaile Átha Cliath ar fáil. Féach an nasc seo a leanas:

Buail an cnaipe ag barr an leathanaigh (ar dheis) chun an liosta a fheiceáil.

Orduithe Logainmneacha

Tá contaetha ar fud an Stáit ag déanamh taifead agus caighdeánú ar logainmneacha áitiúla. Is féidir na logainmneacha atá “ordaithe” cheana féin a aimsiú ag an nasc seo a leanas:

Glacaimid leis go bhfuil na logainmneacha chéanna ann agus atá ar an suíomh logainm.ie.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal