acmhainn.ie

Tháinig acmhainn.ie ar an saol roinnt blianta ó shin, roimh focal.ie. Go bunúsach, is é atá in acmhainn.ie ná taisce mhillteach mhór litríochta agus ábhar scríofa atá dhátheangach; den chuid is mó, tá dhá leagan ann de gach téacs, ceann i nGaeilge agus an ceann céanna arís i mBéarla. Tá foclóirí leictreonacha ann freisin a scrúdaítear mar chomhaid iomlána.

Nuair a dhéantar cuardach ar fhocal, i mBéarla mar sampla, téitear á thóir trí na cáipéisí leictreonacha ar fad atá sa stóras. Ansin, mar fhreagairt, cuirtear liosta faoi bhráid an chuardaitheora ina bhfuil gach tarlú sa stóras den fhocal áirithe sin, ní ina aonar, ach ina chomhthéacs féin (in abairt de ghnáth, ach uaireanta eile i bhfoclóir). Ansin, lena ais, taispeántar an téacs Bhéarla a ghabhann leis an téacs Ghaeilge. Bíonn ar an úsáideoir an focal ceart a aithint sa Bhéarla, rud nach mbíonn deacair de ghnáth. Mar sin, ní “foclóir” sa ghnáthchiall atá ann, ach “acmhainn” faoi mar a mhaíonn an t-ainm. Ós rud é go bhfeictear an focal go minic á úsáid go nádúrtha i gcomhthéacs, murab ionann agus ina aonar mar a bhíonn i bhfoclóir de ghnáth, is áis luachmhar é.

Go dtí gur tháinig focal.ie ar an bhfód, ba é acmhainn.ie an t-aon áis ar-líne a bhí ann do lucht aistrithe, agus an t-aon áit ar an idirlíon a bhí ann chun téarmaíocht a aimsiú. Anois, tá an téarmaíocht le fáil ar focal.ie, mar sin is mó de áis é acmhainn.ie do na gnáthfhocail, agus freisin mar áis chun léiriú a fháil ar an gcaoi a bhaintear leas as focail.

Tá an suíomh le fáil ag:

Tá maoiniú á fháil ag acmhainn.ie ó Traslán, comhlacht a oibríonn i réimse an ríomhaistrithe.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal