WinGléacht

Ceann de mhórfhoclóirí na Gaeilge is ea foclóir Uí Dhónaill, foclóir Gaeilge – Béarla. Go dtí le déanaí ní raibh sé ar fáil ar an idirlíon, faraor. Ach tá anois. Féach anseo.

Is féidir leagan leictreonach de, ar an nglaoitear WinGléacht, atá oiriúnach do ríomhairí ar a ritheann Windows (amháin), a cheannach. Ach, ós rud é go bhfeidhmíonn sé ar an ríomhaire, is féidir é a úsáid freisin mar fhoclóir Béarla – Gaeilge. Tá an foclóir leagtha amach go han-néata ar fad.

Nóta faoi Windows 7: Tuairiscíonn roinnt daoine deacrachtaí an clár seo a chur i bhfeidhm faoi Windows 7, ach dar le daoine eile oibríonn sé go breá. Níl aon tuairisc againn maidir le Windows 8.

Mar shampla, má chuirtear isteach an focal “rá” sa bhosca cuí, agus cuardach a dhéanamh air mar fhocal Gaeilge, cuirtear lán leathanach aistriúchán go Béarla ar fáil.

Ansin, nuair a fheictear focal sa chló gorm, arís mar shampla an ceannfhocal “rá”, is féidir deaschliceáil luchóige a dhéanamh air, rud a osclaíonn fuinneog nua ina bhfuil an oiread eolais ghramadaí agus a bheadh uait maidir leis an bhfocal céanna. Tá an t-eolas iomlán, cruinn agus furasta a thuiscint.

Tá áiseanna beaga eile ann freisin a thaitneodh le daoine áirithe: is féidir an téacs Gaeilge a thaispeáint sa chló Gaelach; is féidir méid an téacs a mhéadú nó a laghdú go mór; tá aistriúcháin ann ar théarmaí gramadaí; agus neart eile a bheifí ag súil leis i bhfeidhmchlár tráchtála dá leithéid. Téann sé i mbun oibre go tapa freisin.

Mar sin féin, tá roinnt easnamh air. Níl na nathanna agus na habairtíní samplacha a théann leis na focail atá i bhfoclóir Uí Dhónaill san áireamh – níl ann ach creatlach na bhfocal. Is mór an trua é seo, mar is féidir an-leas (agus taitneamh) a bhaint as na samplaí, iad iontach saibhir ó thaobh na teanga de. Freisin, cé go bhfuil WinGléacht curtha in oiriúint do Windows, níl leanann sé gnásanna Windows ar fad, rud a chiallaíonn go n-iompraíonn sé é féin pas as an ngnách. (Scríobhadh an bunleagan sular tháinig Windows ar an bhfód.) Freisin, ní féidir dul siar sa chuardach go dtí focal a bhí á chuardach díreach cheana. Mar sin féin, is áis iontach an clár seo, cé go bhfuil sé an-daor ar €25. Bheadh €10 níos stuama mar phraghas.

I ndáiríre, agus Foclóir Uí Dhónaill ar fáil anois ar-líne, is beag an glaoch atá ar WinGléacht.

Mar sin féin: Tá WinGléacht ar fáil in an-chuid siopaí, agus ar an ngréasán, ó Chló Iar-Chonnachta, ag:

Tá cúpla léirmheasanna ann freisin ar an suíomh ag www.litriocht.com (áit ar féidir é a cheannach freisin), ag an seoladh seo a leanas:

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal