Foclóir Uí Dhuinnín

An raibh na focail seo ar eolas agat? Smaiseog (a loud kiss); Flaspóg (an audible kiss); Siosóg (a sucking kiss); Clapóg (a kiss); Póigín (a little kiss); Spailp (a kiss). Tá siad seo le fáil i bhfoclóir an Duinnínigh.

Ceann de mhórshaothair foclóireachta na Gaeilge is ea an foclóir a d’fhoilsigh an tAthair Pádraig Ó Duinnín sa bhliain 1927. Foclóir Gaeilge – Béarla atá ann, agus é sa chló Gaelach. Is minic litriú na bhfocal a bheith neamhchaighdeánach, freisin. Ach, tá saibhreas as cuimse san fhoclóir seo, agus táimid ar fad go mór faoi chomaoin ag an Athair Ó Duinnín as an obair dhíograiseach seo a rinne sé. Éacht a bhí ann.

Cé go n-aithnítear go forleathan go bhfuil an saibhreas iontach seo san fhoclóir, tá sé deacair leas a bhaint as an leagan clóite. Is foclóir Gaeilge – Béarla atá ann, ní Béarla – Gaeilge. Is minic cuardach á dhéanamh ar an bhfocal Gaeilge, trí fhocal Béarla a úsáid, murab ionann agus a mhalairt. Mar sin, bíonn an saibhreas Gaeilge i bhfolach.

Anois, áfach, tá Ollscoil Luimnigh tar éis an fhadhb áirithe seo a réiteach: tá siad tar éis saothar iomlán an Duinnínigh a chur ar an ngréasán, agus ar bhealach inar féidir dul ar thóir na bhfocal i gceachtar den dá theanga. Is obair í seo atá ar siúl i gcónaí, agus is leagan trialach atá ar fáil i láthair na huaire. Níl an láithreán ag feidhmiú go foirfe go fóill (mar shampla, measctar na litreacha s agus r, agus uaireanta t), ach tá sé úsáideach faoi mar atá.

Mar shampla, má dhéantar an focal Béarla “kiss” a chuardach, bíonn 17 toradh, nó tarluithe de ann, sa téacs (Liostáiltear iad seo ag barr an leathanaigh.). Tógann sé tamall ar an úsáideoir na tarluithe seo a scrúdú, agus caithfear a rá nach n-aimsítear i gcónaí iad ar an leathanach a deirtear, ach mar sin féin sásaíonn na torthaí lucht a dtóraíochta.

Tá saothar Uí Dhuinnín ar fáil ag an seoladh seo:

Tá na treoracha a bhaineann leis an suíomh seo ar fáil i roinnt teangacha éagsúla, Sínis san áireamh. Má roghnaíonn tú Sínis bí cinnte go bhfuil do shlí ar ais ar eolas agat!

Tá neart oibre le déanamh fós ar an suíomh seo, agus tá gach cúnamh tuillte ag an ollscoil chuige sin.

Leagan eile

leagan nua-chóirithe de fhoclóir Uí Dhuinnín a fhoilsíodh i 1904 curtha ar fáil ag Ollscoil na hÉireann, Corcaigh. Tá an foclóir inneallta i gcomhad amháin, clóite sa chló Rómhánach atá níos soiléire agus níos fusa le léamh. Is féidir é a íosluchtú mar chomhad PDF. Is féidir focal a chuardach sa chomhad PDF sa réimse cuardaigh sa léitheoir PDF (Adobe, Foxit agus araile).

Faigh anseo é!

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal