GoogleTranslate

Google, fathach an idirlín, tar éis an chéad uirlis aistrithe uathoibríoch a chur ar fáil sa Ghaeilge, sé sin áis a aistríonn téacs ó aon cheann de an-chuid teangacha go Gaeilge, nó sa treo eile. Ar ndóigh, ní bhíonn an t-aistriúchán foirfe agus, leis an fhírinne a rá, is minic go mbíonn sé olc go maith, ach is uirlis úsáideach í mar sin féin.

B’fhéidir go bhféadfaí GoogleTranslate a úsáid chun bunaistriúchán a dhéanamh ar théacs, agus ansin an t-aistriúchán a fheabhsú ar ball, ach b’fhéidir go mbeadh sé níos ionraice a rá nach bhfuil an caighdeán cuí ann go fóill. Ach beidh. Níl sé maith go leor fós le húsáid mar áis chun aiste a chumadh, mar shampla, más aistriúchán a bheadh i gceist ag an údar. Is féidir é a úsáid, áfach, chun téacs i dteanga eile a thiontú go dtí rud éigin a thuigfí. Arís, ní bhíonn an t-aistriúchán foirfe, ach is minic gur leor é le brí a bhaint as an téacs.

Ní dhéanann GoogleTranslate aistriú focal-ar-fhocal faoi mar a dhéanann roinnt feidhmchlár aistrithe. Tá an rud ar fad bunaithe ar mhórchuid téacsanna atá ar fáil cheana féin i dteangacha éagsúla, mar bhunthéacsanna agus aistriúcháin chomhthreomhara. Tuigeann ríomhairí Ghoogle gurb ionann an chiall sna péirí téacsanna, mar sin is féidir leo bunachar mór a fhorbairt ina bhfuil aistriúcháin “réamhdhéanta” ar fáil ar fhocail, nathanna, abairtí agus mar sin de. Mar sin, nuair a chuirtear téacs isteach sa bhosca cuí lena aistriú, is é atá ar siúl sa chúlra ná oibriúchán mór matamaiticiúil agus í mar aidhm aige an téacs a aithint agus a chur i gcomparáid le téacsanna eile sa bhunachar, agus – má aimsítear é – an t-aistriúchán sa bhunachar a tharraingt amach.

Ní bhíonn sé ceart i gcónaí, go háirithe nuair atá an bunachar sonraí bunúsach teoranta, faoi mar atá i roinnt theangacha, an Ghaeilge san áireamh. Táthar ag cur leis an mbunachar sonraí seo i gcónaí, áfach. Is féidir leis an úsáideoir tuata cur leis freisin tríd an áis (cnaipe) “Soláthar aistriúchán níos fearr” a roghnú. Cuirtear an t-ionchur sin, tar éis méid áirithe monatóireachta, isteach sa chóras. Le himeacht aimsire, tiocfaidh feabhas ar an áis, de réir mar a thagann méadú ar an mbunachar.

Imbolc 2010

Rinne Siobhán Ní Chonchúir, feidhmeannach le Google, léacht a thabhairt ag Imbolc 2010 ina rinne sí cur síos ar GoogleTranslate:

An Suíomh

Seo an suíomh do GhoogleTranslate:

Má tá teanga do ríomhaire socraithe go Gaeilge, is i nGaeilge a thaispéanfar an leathanach seo. Más i mBéarla atá sé, taispeánfar i mBéarla é.

Úsáid Eile do GhoogleTranslate

Ceann de na príomhchuspóirí atá ag an áis seo ná cumarsáid idirchultúrtha a fheabhsú trí uirlis a fhorbairt a chabhródh le daoine ó thíortha éagsúla leathanaigh idirlín a chéile a thuiscint. Má fheiceann duine san Iodáil leathanach idirlín sa bhFionnlainnis, go teoiriciúil is féidir leis é a thuiscint nuair a bhaintear leas as an áis seo.

Uaireanta buailtear le leathanaigh idirlín ina bhfuil údar na leathanach tar éis a shocrú go ndéanfar aistriúchán láithreach ar an suíomh acu óna dteanga féin go teanga an chuairteora. Aithníonn tú é seo ach go háirithe nuair a bhíonn an ríomhaire ag feidhmiú trí Ghaeilge, mar cuireann sé iontas ort i dtús báire go bhfuil daoine ó gach cearn de domhain ag forbairt a gcuid leathanach i nGaeilge (atá beagáinín lochtach). Níl ar ndóigh, mar is aistriúcháin ón teanga bunaidh (pé ceann í), trí uirlis mar GoogleTranslate, a fheictear. Ach is iontach, mar sin féin, gur féidir linn na leathanaigh seo a thuiscint inár dteanga féin, le cabhair Ghoogle.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal