Gaelchló

Thar aon duine eile, is é an staraí Vincent Morley, trína chuideachta Gaelchló, atá tar éis ré nua a mhúscailt don chló ársa Gaelach. Cheaptaí ar feadh i bhfad go raibh ré an tseanchló caite, agus nach raibh ann ach mionrud dearmadta sna seanleabhair, ach tá Gaelchló tar éis sraith cuimsitheach de chlófhoirne a fhorbairt agus a chur ar fáil don Ghaeilge atá lán chomh snasta le rud ar bith a d’fhéadfaí a shamhlú. Tá an chuideachta tar éis cuid mhaith den fhorbairt nár tharla sna blianta tar éis don tír an cló Gaelach a thréigeadh a chur ar ceal. Is trua, mar sin, nach bhfeictear na clófhoirne seo chomh minic sin.

I measc na dtáirgí ag Gaelchló, tá roinnt clófhoirne atá an-nua-aimseartha ar fad ó thaobh stíle de, agus roinnt eile atá bunaithe ar eiseamláirí ársa. Ach is féidir a fheiceáil ó na samplaí seo go bhfuil siad ar fad an-soléite ar fad. Ar ndóigh tá rogha ann i gcónaí an consan buailte a úsáid nó gan é, mar sin ag braith ar an lucht léite, is féidir an cur i láthair a chur in oiriúint faoi mar is cuí.

Bunchló GC

Cló téacs is ea Bunchló GC.

Bunchló Ársa GC

Is leagan speisialta de Bhunchló GC é seo ina n-úsáidtear na sean-fhoirmeacha fada de ‘r’ agus de ‘s’.

Glanchló GC

Cló Gaelach nua-dheartha is ea Glanchló GC agus is cló téacs é.

Lánchló GC

Cló nua-dheartha agus nua-aoiseach is ea Lánchló GC ach tá cosúlachtaí áirithe idir é agus an cló darb ainm Verdana.

Seanchló GC

Tá stíl an chló seo seanfhaiseanta go maith mar sin ní fhéadfaí é a úsáid mar chló téacs sa lá atá inniu ann.

Seanchló Ársa GC

Is leagan speisialta de Sheanchló GC é seo ina n-úsáidtear na sean-fhoirmeacha fada de ‘r’ agus de ‘s’.

Úrchló GC

Cló nua-aoiseach gan trasmhíreanna a dearadh le déanaí is ea Úrchló.

Úrchló Rómhánach GC

Leagan malartach d’Úrchló is ea Úrchló Rómhánach ina gcloíonn dearadh na litreacha leis an gcló Rómhánach - cé go bhfuil na consain shéimhithe le fáil ann mar a bheadh i gcló Gaelach ar bith.

Tá na clófhoirne seo ar fad códaithe de réir Unicode (sé sin an caighdeán is deireanaí).

Tá siad ar fad ar fáil, mar aon le cinn eile, ón Dr. Vincent Morley ag an suíomh: www.gaelchlo.com/clonna.html

Na “Noda

Déantar tagairt ar shuíomh Ghaelchló do Bhunchló na Nod. Ní mór focal nó dhó faoi seo a rá.

Nuair a fheictear sean-cháipéis Gaeilge ón 16ú aois, mar shampla, ní bhíonn sé chomh soléite agus a bheifí ag súil nuair a chuimhnítear go bhfuil an “Nua-Ghaeilge” i réim ón 12ú aois, ní ó 1947! Ceann de na cúiseanna leis seo ná gur bhain lucht a scríofa leas as “noda” (saghas shorthand) do shraitheanna áirithe litreacha, ar nós “acht” a thagann ag deireadh an-chuid focal. Mar a deirimid, “noda” a ghlaoitear orthu seo, agus tá siombailí ar leith acu. Tá clófhoirne ullmhaithe ag Gaelchló dóibh seo.

Fainic: Níl siad códaithe de réir Unicode, os rud é nach bhfuil bhfuil na noda sainithe mar charachtair iontu féin faoi Unicode (murab ionann agus na consain bhuailte, mar shampla). Mar sin, bítear san airdeall á n-úsáid. (Sé sin, ná glactar leis go bhfeicfear an rud céanna ar gach ríomhaire eile.)

Nóta Scoir

Tugtar faoi deara go bhfuil coinníollacha áirithe (atá measartha scaoilte i roinnt cás más i nGaeilge atáthar ag scríobh) ag baint leis na clófhoirne seo, agus gur táirgí tráchtála iad, ar nós aon chlófhoirne eile a chuirtear ar fáil ag daoine nó cuideachtaí ar an margadh.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal