Líne Chabhrach

Líne Chabhrach á reachtáil ag acmhainn.ie, faoi choimirce Fhoras na Gaeilge. Is seirbhís é seo inar féidir glaoch gutháin a chur chun freagra tapa ar fháil ar cheist aistriúcháin nó téarmaíochta, mar shampla do fhógra atá le crochadh go poiblí. Ní seirbhís ghinearálta aistriúcháin atá ann; tá sé dírithe ar dhaoine gairmiúla a bhfuil freagra sciobtha uathu ar cheist.

Tá a thuilleadh eolais ann ag an nasc seo a leanas:

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal