Nuacht

Méarchlár nua ríomhaireachta ag teacht!

Féach anseo.

An leagan de Fhoclóir Uí Dhuinnín atá ar-líne a fheabhsú

Tá Ollscoil Luimnigh tar éis leagan de Fhoclóir Uí Dhuinnín a chur ar an idirlíon, agus is féidir le cách é a úsáid. Tá an togra ar siúl fós, agus cuid mhaith den obair anois dírithe ar na botúin atá sa leagan scanta a cheartú. Uaireanta, ní léann an scanóir an téacs go cruinn. Tá cúnamh á lorg ag an ollscoil chun an fhadhb seo a réiteach.

An mbeadh suim agat obair dheonach a dhéanamh chun na botúin a cheartú?

Ní gá a bheith san ollscoil chun an obair seo a dhéanamh: is féidir í a dhéanamh sa bhaile. Tá leathanaigh an fhoclóra scanta cheana féin agus tá teacht orthu ar an idirlíon, mar sin má tá teacht agatsa ar an idirlíon, agus an t-am agat, is féidir leat páirt a ghlacadh san obair seo. Bheadh gá, áfach, le cruinniú amháin in Aonad na Gaeilge in Ollscoil Luimnigh chun an córas ceartúcháin a léiriú.

Bheadh an-fháilte roimh aon duine ar spéis leis obair dheonach den chineál seo a chur i gcrích. Má spéis leat í, déan dteagmháil le Gearóid Ó Néill ag gearoid.oneill ag ul.ie

Cúlra

Foilsíodh an chéad eagrán de fhoclóir an Duinnínigh i 1904, agus eagrán méadaithe ansin i 1927. Is foclóir Gaeilge-Béarla é, agus breathnaítear air mar mhórfhoclóir de Ghaeilge na linne seo. Tá sé as cóipcheart le fada. Rinne Ollscoil Luimnigh an foclóir a scanáil cúpla bliain ó shin, agus ó shin tá neart oibre déanta air, le rannpháirtíocht idirnáisiúnta, go háirithe ón bhFrainc. Cé go foclóir Gaeilge-Béarla é, is féidir focail i mBéarla a chuardach chomh maith. Is féidir é a úsáid freisin ar roinnt gutháin póca.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal