Evertype

Tá comhlacht eile Éireannach ann, bunaithe ag Michael Everson, ag a bhfuil rogha fhairsing chlófhoirne Gaelacha. Evertype is ainm don chuideachta sin, agus is féidir teacht air ag an seoladh seo a leanas:

Tá roinn ar leith den suíomh seo ina bhfuil cuntas ar na clófhoirne Gaelacha atá ar fáil. Tugtar faoi dearadh gur táirgí tráchtála iad seo, sé sin gur gá íoc astu.

Is féidir na clófhoirne a scrúdú anseo:

Tá na clófhoirne seo an-ealaíonta ar fad, agus tá forbairt ar siúl i gcónaí ar chinn nua.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal