Aistriú

Tá neart áiseanna ríomhaireachta agus idirlín ann anois atá bainteach le cúrsaí aistrithe. Tá roinnt acu nua agus roinnt eile acu cuíosach ársa ach iad curtha ar fáil le déanaí den chéad uair. Sa roinn seo déantar cur síos ar na háiseanna seo.

áis téarmaíochta ar-líne ann, áis a dhéanann cúram de chúrsaí logainmneacha, mar aon le rogha mhaith foclóirí ar-líne. Tá leagan de fhoclóir Uí Dhónaill ann freisin, ach i bhfoirm fheidhmchláir (sé sin, ní sé ar-líne). Agus tá leagan de fhoclóir Uí Dhuinnín ann freisin.

Le déanaí cuireadh an Ghaeilge ar liosta na dteangacha ar féidir a aistriú, ar bhealach éigin, go huathoibríoch.

seirbhís ghutháin ann freisin, agus í dírithe ar aistritheoirí.

Tá roinnt rudaí fós in easnamh, ach tá súil againn go gcuirfear faoinár mbráid iad sar i bhfad.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal