Corpas Comhthreomhar

Tá áis nua curtha ar fáil ag Fiontar, in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, ina bhfuil corpas comhthreomhar de mhíreanna ailínithe Béarla-Gaeilge ó ionstraimí reachtúla na hÉireann agus ó reachtaíocht an Aontais Eorpaigh.

Tá an suíomh le fáil anseo.

Tá sé ruidín beag cosúil le hacmhainn.ie. Is uirlis í chun focail fhoirmeálta a lorg agus a aistriú, agus oibríonn sé ar an mbonn go bhfuil focail dá leithéid seo, maille le haistriúcháin oifigiúla orthu, le haimsiú i ndoiciméidí oifigiúla, dála dlíthe na hÉireann agus na hEorpa. Nuair a théitear ar thóir focail, aimsíonn an t-inneall cuardaigh an focal sa chomhthéacs ina bhfuil sé agus cuireann sé an t-aistriúchán den abairt ina aimsítear é ar fáil. Is ar an gcuairteoir an dualgas an focal ceart sa teanga eile a aimsiú.

Tá an áis seo an-úsáideach chun téarmaí foirmeálta a aimsiú.

LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal