Foclóirí

Tá neart áiseanna foclóireachta ann anois ar-líne, ina measc roinnt de sheoda na hÉireann. Ach go háirithe, tá foclóir Uí Dhónaill curtha in airde, faoi dheireadh, agus cuirimid fáilte an-mhór roimhe.

Is í an bhrí a bhainimid as “foclóir” anseo ná an bhrí traidisiúnta. Sa chuid is mó de na cásanna, is foclóirí Gaeilge-Béarla atá i gceist.

Seo sampla den chaighdeán iontach atá ar fáil (Ó Dónaill, cuid den togra focloir.ie)

áis téarmaíochta ar-líne ann, mar aon le rogha mhaith foclóirí ar-líne. Tá leagan eile de fhoclóir Uí Dhónaill ann freisin, ach i bhfoirm fheidhmchláir (sé sin, níl sé ar-líne). Agus tá leagan de fhoclóir Uí Dhuinnín ann freisin. Tá an dá mhórfhoclóir ar fáil anois, Ó Dónaill agus de Bhaldraithe.

An Foclóir Beag (foclóir Gaeilge-Gaeilge) ann chomh maith, ach tá sé áirithe againn faoi acmhainní a bhaineann leis an nGaeilge amháin, anseo.

TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ  
LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal