Tionscadal Gréasáin Cheirníní Doegen

Is é atá sa chartlann Doegen ná bailiúchán de thaifeadtaí Gaeilge a rinneadh sna blianta 1928-31. Tá scéalta, amhráin agus ábhar eile le fáil anseo ó chainteoirí dúchais Gaeilge ó 17 contae. Tá samplaí fíorluachmhara anseo de chanúintí atá imithe i léig ar fad ón uair a rinneadh na taifeadtaí. Tá taifeadadh amháin i mBéarla sa chartlann – óráid a thug Liam Mac Cosgair, an té a bhí i gceannas ar an rialtas a mhaoinigh an scéim thaifeadta i gcéaduair.

Is féidir brabhsáil de réir contaetha, de réir cainteoirí nó de réir theidil na dtaifeadtaí trí úsáid a bhaint as na naisc ar clé, nó trí chliceáil ar chontae ar an léarscáil.

Tá eolas le fáil faoi chúlra na gcainteoirí, mar aon le léarscáil Google, ach cliceáil san áit chuí. Freisin, tá bosca cuardaigh ann.

Tá an suíomh anseo.

Tionscadal de chuid Leabharlann Acadamh Ríoga na hÉireann i gcomhar le Faireachlann na nDaonnachtaí Digiteacha is ea an chartlann ilmheán seo.

TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ  
LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal