fuaimeanna.ie

Seo áis iontach a chuidíonn leat an fhoghraíocht chruinn a shealbhú agus tá ag labhairt na Gaeilge. Níl rud ar bith chomh hálainn agus a bheith ag éisteacht le Gaeilge á labhairt i gceart, agus seo an chaoi le tabhairt faoi. Is trua go nglactar chomh forleathan le drochfhoghraíocht.

Gabhann an suíomh seo leis an leabhar Fuaimeanna na Gaeilge, a d’fhoilsigh Cois Life, an comhlacht céanna a d’fhoilsigh an leabhar Cruinnscríobh. Cúrsa tosaigh foghraíochta agus fóineolaíochta atá sa leabhar. Tá cur síos ann ar na consain agus ar na gutaí i dtrí chanúint: Gaeilge Ghaoth Dobhair, Gaeilge na Ceathrún Rua agus Gaeilge Chorca Dhuibhne. Ar an suíomh tá catalóg na bhfuaimeanna agus na dtaifead samplach mar thaca do lucht léite an leabhair.

Tá an suíomh féin le haimsiú anseo.

TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ  
LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal