Cad é scriobh.ie?

Is é atá sa suíomh seo ná cur síos ar na háiseanna ríomhaireachta agus idirlín is fiúntaí a bhaineann le scríobh sa Ghaeilge. Ní suíomh litríochta ná a leithéid sin atá i gceist, ach áit ina bhfuil cuntas ar na hacmhainní teicniúla agus eile atá ann a chuidíonn le scríobh na teanga, idir fhoclóirí, litreoirí, agus eile. Má tá tuarascáil, fógra, aiste, litir, ríomhphost, nó eile á scríobh agat, tá gach seans ann go bhféadfá leas a bhaint as an láithreán seo.

Tá borradh mór tar éis tarlú sa réimse seo le blianta beaga anuas. Mar sin féin, níl aithne forleathan i measc lucht na Gaeilge féin gan trácht ar an bpobal i gcoitinne ar na háiseanna seo. Táthar ag súil go spreagfaidh an suíomh seo daoine le haithne a chur orthu, agus leas a bhaint astu.

Tá an chuid is mó den eolas atá ar an suíomh seo bailí do ríomhaire ar bith atá ceangailte leis an idirlíon, pé acu PC nó Mac, nó más ar an gcóras Windows, an córas Mac, nó an córas Linux a fheidhmíonn sé. Nuair nach bhfuil sé sin fíor, luaitear é.

Tá trí leagan den suíomh seo ann: Gaeilge (an leagan seo); Gaeilge shimplí; agus Béarla. Is é an leagan seo an leagan is cuimsithí agus an leagan ar cheart a úsáid má tá Gaeilge ag an té atá á léamh. Ní hionann na leaganacha éagsúla, mar tá siad curtha in oiriúint do dhaoine le Gaeilge líofa (a bheadh ag scríobh), Gaeilge mheasartha (a bheadh ag foghlaim agus iad a scríobh), nó daoine gan Ghaeilge ar bith (a bheadh b’fhéidir fiosrach maidir le cúrsaí aistrithe, mar shampla), faoi seach.

Buíochas

Is togra de chuid Dúrud Teoranta an suíomh seo.

Gabhann Dúrud buíochas mór le Foras na Gaeilge, a chuir maoiniú ar fáil chun an togra a chur sa tsiúil sa bhliain.

TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ  
LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal