Méarchlár NASCANNA

Tá rogha ann anois, an méarchlár Sasanach nó méarchlár “Nascanna” a úsáid. Má tá tú ag scríobh go minic as Gaeilge, b’fhéidir go mba oiriúnaí duit an méarchlár “Nascanna” a roghnú. Tá teacht éasca ar na gutaí fada go léir, agus - trí leas a bhaint as an gcnaipe AltGr - is féidir teacht ar na consain bhuailte chomh maith, má tá fonn ort leas a bhaint astusan. Tá teacht freisin ar dhá charachtar teicniúil, an µ agus an comhartha do theocht, “°”, an dá cheann acu iontach comónta i gcúrsaí innealtóireachta (Bíonn siad le fáil ar na méarchláir ar an Mór-Roinn.)

Seo an leagan amach atá ar an méarchlár nua “Nascanna“:

Nota: Tá an léaráid seo bunaithe ar léaráid a baineadh anuas ó shuíomh na Vicipéide.

Seo iad príomhthréithe an mhéarchláir:

  • Is gá tiomántán, nó brat, a íosluchtú ónár suíomh chun an méarchlár a chur ag feidhmiú i gceart.
  • Dearadh é don chóras Windows, ach oibríonn sé chomh maith ar an Mac.
  • Tá cnaipe ar leith ann do gach litir sa Ghaeilge, na gutaí fada san áireamh (á, ú, ó, é, í). Níor bogadh aon litir a bhí ann cheana, mar sin níl aon éifeacht ar scríobh an Bhéarla.
  • Níor bogadh aon chomharthaí poncaíochta, ach amháin an comhartha ceiste, a bogadh cnaipe amháin ar chlé.
  • Chun slí a dhéanamh do na siombail, bogadh iad go réimeas an “AltGr“. Is carachtair iad seo nach n-úsáidtear go minic. Mar sin, aon siombail a fheictear agus é gorm sa léaráid thuas, ní mór an cnaipe AltGr a úsáid chuige. Uaireanta, is gá Iomlaoid (Shift) a bhrú chomh maith, atá pas níos casta (ach féach an chéad phointe eile thíos).
  • Tá teacht ar charachtair eile, dála consain bhuailte agus roinnt de na siombail ar gá trí mhéar a úsáid dóibh, trí leas a bhaint arís as an AltGr leis an gcnaipe cuí, ach níl siad seo ar taispeáint ar an méarchlár féin. Tá dath dearg orthu seo sa léaráid thuas.
  • Is féidir teacht ar na gutaí fada ar an seanmhodh chomh maith (AltGr in éineacht le guta), agus ar na síntí grave (à, ù, ò, è, ì), ach ní léirítear iadsan sa léaráid thuas.

Tuilleadh Eolais

eolas cuimsitheach le fáil ar an méarchlár seo anseo.

TUAIRIMÍ NA LÉITHEOIRÍ  
LibreOffice - An Próiseálaí Focal is Fearr

Foclóir Gaeilge/Gaeilge ar-líne

Potafocal